We speak English

      Предлагаме ви следните папагали:

  Скъпи приятели, важно е да подчертаем, че ние не сме фeрма, не се занимаваме с прекупвачество и нямаме офис, за излагане на птиците ни, които отглеждаме в собствения си дом. Свободното си време посвещаваме на размножаване и ръчно изхранване на папагали, които могат да станат търсеният от вас домашен любимец. Благодарим за разбирането!


      Ръчно хранени Пирури Молина (мутации):

   Папагалчетата ще са готови за взимане в началото на месец Юли.


      Ръчно хранени Слънчеви Аратинги:

   Папагалчетата ще са готови за взимане в средата на месец Юли.


      Ръчно хранени Сенегалски папагали

   Папагалчетата ще са готови за взимане в началото на месец Юли.