We speak English

      Предлагаме ви следните папагали:

  Скъпи приятели, важно е да подчертаем, че ние не сме фeрма, не се занимаваме с прекупвачество и нямаме офис, за излагане на птиците ни, които отглеждаме в собствения си дом. Свободното си време посвещаваме на размножаване и ръчно изхранване на папагали, които могат да станат търсеният от вас домашен любимец. Благодарим за разбирането!


      Ръчно хранен папагал Монах - мутация Лютино

   Myiopsitta monachus


      Ръчно хранени папагали Пирура Перлата:

   Pyrrhura perlata


      Ръчно хранени папагали Лори

   Loriinae Trichoglossus


      Ръчно хранени папагали Слънчева Аратинга:

   Aratinga Solstitialis


      Ръчно хранени Сенегалски папагали

   Poicephalus senegalis