We speak English

      Предлагаме ви следните папагали:

  Скъпи приятели, важно е да подчертаем, че ние не сме фeрма, не се занимаваме с прекупвачество и нямаме офис, за излагане на птиците ни, които отглеждаме в собствения си дом. Свободното си време посвещаваме на размножаване и ръчно изхранване на папагали, които могат да станат търсеният от вас домашен любимец. Благодарим за разбирането!


      Ръчно хранени Сенегалски папагали:

   Папагалите ще са готови за взимане в началото на месец Април.


      Ръчно хранена Пирура Перлата:

   Пирурата ще е готова за взимане в средата на месец Април.


      Ръчно хранени Слънчеви Аратинги:

   Ще бъдат готови за взимане в края на месец Май.