We speak English

      Важна информация:

Латинско име: Amazona amazonica
Местообитание: Северната част на Ю.Америка
Големина: 33 см.
Брой яйца: 2-5 броя
Време
за инкубация:
25-28 дни
Време
за израстване
и отбиване:
8 седмици
Продължителност
на живота:
50 години
Големина
на пръстена:
9,5 мм.
Статус: CITES B