We speak English

      Важна информация:

Латинско име: Psittacus erithacus
Местообитание: Конго, Либерия, Уганда
Големина: 32-40 см.
Брой яйца: 3-5 броя
Време
за инкубация:
26-30 дни
Време
за израстване
и отбиване:
9-10 седмици
Продължителност
на живота:
50-60 години
Големина
на пръстена:
11,0 мм.
Статус: CITES B