We speak English

      Важна информация:

Латинско име: Eclectus roratus polychloros
Местообитание: Нова Гвинея
Големина: 33-34 см.
Брой яйца: 2 броя
Време
за инкубация:
28 дни
Време
за израстване
и отбиване:
80-100 дни
Продължителност
на живота:
50 години
Големина
на пръстена:
11 мм.
Статус: CITES B