We speak English

      Важна информация:

Латинско име: Pionites melanocephalus
Местообитание: Перу, Бразилия, Еквадор
Големина: 25 см.
Брой яйца: 3-4 броя
Време
за инкубация:
24-26 дни
Време
за израстване
и отбиване:
80-85 дни
Продължителност
на живота:
25-35 години
Големина
на пръстена:
8 мм.
Статус: CITES B