We speak English

      Важна информация:

Латинско име: Amazona leucocephala
Местообитание: Куба
Големина: 32 см.
Брой яйца: 2-5 броя
Време
за инкубация:
26 дни
Време
за израстване
и отбиване:
65-80 дни
Продължителност
на живота:
50-60 години
Големина
на пръстена:
10,0 мм.
Статус: CITES A