We speak English

      Важна информация:

Латинско име: Aratinga solstitialis
Местообитание: Бразилия, Гвиана, Венецуела
Големина: 33-34 см.
Брой яйца: 4-5 броя
Време
за инкубация:
24 дни
Време
за израстване
и отбиване:
65-80 дни
Продължителност
на живота:
30 години
Големина
на пръстена:
6,5 мм
Статус: CITES B