We speak English

      Важна информация:

Латинско име: Aratinga jandaya
Местообитание: Североизточна Бразилия
Големина: 30 см.
Брой яйца: 3-6 броя
Време
за инкубация:
23-25 дни
Време
за израстване
и отбиване:
8-9 седмици
Продължителност
на живота:
20-25 години
Големина
на пръстена:
6,0-6,5 мм
Статус: CITES B