We speak English

      Важна информация:

Латинско име: Aratinga Mitrata
Местообитание: Перу, Аржентина
Големина: 38 см.
Брой яйца: 3 броя
Време
за инкубация:
28 дни
Време
за израстване
и отбиване:
65-70 дни
Продължителност
на живота:
30 години
Големина
на пръстена:
8 мм.
Статус: CITES B